Oplossingsgerichte begeleiding en vorming: voor individuen en binnen organisaties

dylan senczuk - maatschappelijk werker - oplossingsgerichte begeleidingHallo! Ik ben Dylan Senczuk, 27 jaar en één van de eerste zelfstandige maatschappelijk werkers.  Ik bied oplossingsgerichte begeleiding en vorming aan individuen. Ook geef ik vormingen binnen non-profitorganisaties en hun doelpubliek.  Je kan ook bij mij terecht rond al je vragen rond sociale media, computers, smartphones, tablets,privacy, catfishing, veilig betalen en online bankieren.

Binnen mijn werk neem ik diversiteit en inclusiviteit serieus. Iedereen,ongeacht zijn afkomst of  achtergrond, is welkom binnen mijn praktijk.  Lees hier meer over wie ik ben en mijn achtergrond.

Oplossingsgerichte begeleiding

Ik bied éénmalige gesprekken en begeleiding aan. Hoe dit gesprek of deze begeleiding eruit ziet, bepaal je volledig zelf. Een maatschappelijk werker biedt in de eerste plaats psychosociale ondersteuning. Hierdoor werk ik zowel coachend als therapeutisch  maar kan ik ook helpen bij je administratie, huishouden en budget. De afgelopen jaren heb ik de nodige kennis en ervaring opgebouwd rond genderidentiteit, seksuele geaardheid en autisme.

Bij een oplossingsgerichte begeleiding vertrekken we vanuit jouw doelen, wensen, krachten en middelen om aan je klachten te werken. De cliënt is steeds de expert van zijn leven en vragen en niet de maatschappelijk werker. Een grote analyse van het probleem is vaak niet nodig om oplossingen te bedenken! Door mijn eigen achtergrond, sterktes te combineren  versterk ik individuen en organisaties door mijn aanbod.

Persoonlijke thema’s en omgeving

• Beter afgrenzen en zelfzorg, fit in je hoofd
• Op zoek naar hoop, krachten, sterktes,…
• Beter omgaan met uitdagingen
• Doelen bepalen en hier naartoe werken
• Groeien op persoonlijk/professioneel gebied
• Meer zelfvertrouwen en beter zelfbeeld
• Minder piekeren, beter slapen, meer ritme
• Jij of iemand in je omgeving worstelt rond seksuele geaardheid, gender(identiteit)
• Levensvragen, rust en verbinding
• Tijdsbesteding, relaties, netwerk, identiteit

Huishouden, administratie en budget

• Hulp bij je administratie: ziekenfonds, vakbond, VDAB, OCMW, leveranciers
• Hulp bij je financiën en huishouden: besparen, inzicht in je budget, (alleen) wonen, (thuis)zorg organiseren
• Versterken van je (sociale) rechten: recht op premies, aanpassingen, participatie, onderwijs, maatschappelijke integratie

ICT: computers, smartphones, veilig betalen

Alle vragen (en bezorgdheden) voor jongeren, senioren, ouders. Op jouw tempo, vanuit jouw noden en vragen.

  • je smartphone, computer, tablet,
  • veilig betalen en surfen op het internet
  • Kinderen en jong-volwassene en omgaan met sociale media, ICT,…
  • catfishing, herstellen gehackte accounts
  • Game en smartphone verslaving

Klik hier voor een overzicht van informatie over mijn begeleiding.  Lees hier meer over mijn visie rond begeleiding.

Je kan me vinden op verschillende locaties. Lees hier alles over de praktische afspraken.

Via mijn blog tracht ik moeilijke thema’s bespreekbaar te maken over oa armoede, hulp vragen en diversiteit. Mijn blog kan je vinden op dylansenczuk.be/blog.

Vorming en trajecten rond digitalisering, gender en (seksuele) diversiteit.

Achterstelling, privileges en kansarmoede hebben een invloed, op zichtbare en (bijna) onzichtbare manieren. Bovendien hebben non-profitorganisaties  vragen rond het begeleiden van holebi’s en transgenders. Graag zet ik mijn expertise in voor welzijnsactoren, onderwijsinstellingen en lokale verenigingen. Door vorming en een traject op maat ontwikkeld uw organisatie inclusievere dienstverlening. Een belangrijk onderdeel is het verankeren en eigen maken van nieuwe expertise binnen uw organisatie en personeel en vrijwilligers.

Ook kan ik u de nodige expertise aanbieden rond IT met oog op de non-profitsector en lokale verenigingen. Vaak kan u door (gratis) tools uw organisatie productiever maken, de werkload van uzelf en collega(vrijwilligers) verlagen. Dit allemaal voor het welzijn van uw organisatie. Belangrijke aspecten voor het behouden en motiveren van vrijwilligers en collega’s! We worden uitgedaagd om te professionaliseren als we willen blijven bestaan en groeien. Vaak komen hier de nodige ICT vraagstukken bij kijken. Samen bekijken welke mogelijkheden er bestaan voor uw organisatie.

Ben je een hulpverlener en ben je op zoek naar informatie (of doorverwijzing) rond het holebi’s-en transgender of intersex thema. Ik help je graag op weg! Vul het contactformulier in op mijn pagina en ik neem contact met je op! (of bel gewoon)

Lees ook mijn visie over mijn diensten.