Oplossingsgerichte begeleiding

Oplossingsgerichte begeleiding op maat, op basis van sterktes, hoop en eerdere successen

Ik bied éénmalige gesprekken en begeleiding aan. Hoe dit gesprek of deze begeleiding eruit ziet, bepaal je volledig zelf. In de eerste plaats geeft een maatschappelijk werker psychosociale ondersteuning. Dit betekent dat ik zowel coachend als therapeutisch werk maar ook dat ik je kan helpen met je administratie, je budget, …

Bij een oplossingsgerichte begeleiding vertrek je vanuit doelen, wensen, krachten en middelen om aan je klachten te werken. Een grote analyse van het probleem is vaak niet nodig om oplossingen te bedenken.

Enkele voorbeelden*

  • Naar een nieuw doel toe werken
  • Vragen rond seksuele geaardheid, genderidentiteit, …
  • Last van depressieve gedachten, burn-out, …
  • Levensvragen, doelloos, …
  • Groeien op persoonlijk of professioneel gebied
  • Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, piekeren, …
  • Sociale grondrechten nagaan,
  • administratie, papierwerk en budget

*In een oplossingsgerichte begeleiding bepaalt de cliënt het doel. Daarom hou ik deze lijst kort. Bij je eerste gesprek is de belangrijkste vraag: ‘Wat wil jij uit de begeleiding halen?’

Over de begeleiding

“De klasse van de problemen behoort niet tot de klasse van de oplossingen.” Albert Einstein

Oplossingsgerichte begeleidingen zijn hoopvol. Samen bedenken we oplossingen en vormen we je klachten om tot uitdagingen. Er is geen grote analyse nodig van de klachten om tot oplossingen te komen. Tegelijk heb je het recht op een luisterend oor en erkenning. Oplossingsgerichte begeleidingen werken niet vanuit een ziekte (of pathologie, zoals depressie). Dit zorgt voor een positievere sfeer

Een maatschappelijk werker heeft een integrale kijk op jouw leven en omgeving. Je bent uniek en verdient daarom maatwerk. Op alle levensdomeinen (fysieke en mentale gezondheid, woning, inkomen, …) kan er worden gezocht naar verbetering. Ook kan er worden nagegaan of je in aanmerking komt voor tegemoetkomingen, premies, …

Uw zelfstandigheid is belangrijk: u bepaalt zelf wat helpend is.

Over jouw rol

Bij een oplossingsgerichte begeleiding bent u de expert. Iedereen beschikt over kansen, sterktes, krachten en dromen. De begeleiding vertrekt dan vanuit jouw (vaak verborgen) sterktes en bestaande successen. Jij bent de auteur van jouw verhaal.

De taak van de oplossingsgerichte begeleider is het herontdekken van sterktes en hier verder op te bouwen. Door kleine, realistische doelen te stellen trachten we een positieve sneeuwbal te creëren. De timing en het tempo worden bepaald door de cliënt, niet de hulpverlener. Het is mijn taak om samen met jou op zoek te gaan naar oplossingen die passen bij jou, niet andersom!

Over de relatie

Een oplossingsgerichte begeleiding gaat uit van samenwerking. We gaan samen op zoek naar jouw mogelijkheden.

Een oprechte interesse en een houding van niet-weten, datvind ik een een belangrijke basishouding. Authenticiteit en jezelf kunnen zijn is ook ontzettend belangrijk. Ik ben geboeid door de verhalen van anderen en luister graag. Door middel van een goede relatie en wat maatwerk, hoop ik een (bescheiden) positieve bijdrage te leveren aan het leven van de cliënt.

Iedereen is in de eerste plaats een mens en dan zoon/dochter van, vader/moeder, … Binnen mijn begeleiding hou ik rekening met de complexiteit van relaties en rollen, achtergrond, …

Inclusief werken, een integrale houding, openstaan voor diversiteit vind ik énorm belangrijk. Daarom kies ik er ook voor om hierover te communiceren.