Ondersteuning

Tijdelijke versterking of systematische ondersteuning?

Uw praktijk of non/social-profit organisatie wenst beroep te doen op korte of lange termijn op mijn diensten. Dit kan gaan van afgebakende opdrachten rond gender en seksuele diversiteit of ICT en communicatie. Ook kan ik (tijdelijk) deel uitmaken van uw organisatie en team. Hierdoor kan uw organisatie of praktijk worden versterkt met de vaardigheden en achtergrond van een maatschappelijk werker. We bekijken of we bepaalde subsidies, middelen, fondsen kunnen aanspreken om mijn opdracht te bekostigen.

Voorbeelden:

 • U heeft zelf een praktijk of maakt deel uit van een praktijkengroep. U bent op zoek naar versterking van jullie team of wensen ondersteuning rond communicatie, sociale media, websites en cliënten vinden.
 • Uw organisatie merkt op dat er meer aanmeldingen zijn waarbij genderidentiteit en geaardheid een rol speelt. U wilt graag meer expertise ontwikkelen om uw cliënten en personeel beter te ondersteunen. Door een plan van aanpak,informatie uitwisseling, vorming en supervisie rond het holebi en transgender thema op maat.
 • U merkt dat u enkel bepaalde doelgroepen bereikt. Uw organisatie, werking, activiteit wilt een groter publiek bereiken. Ik ondersteun uw organisatie bij het inclusiever en diverser te maken van de organisatie en/of doelgroep.
 • U wilt iemand vervangen of extra investeren in thema’s/aanbod waar uw organisatie nood aan heeft. U wilt graag op regelmatige basis een vorming over relevante thema’s.
 • Opzetten van projecten waarbij u tijdelijke ondersteuning nodig heeft. Ik treed op als begeleider en factureer enkel de contacturen aan een voordelig non-profit tarief.

ICT: Communicatie, sociale media, websites

Door mijn ICT vaardigheden ondersteun ik uw organisatie ook bij de voorbereidingen, implementatie en opleidingen van de gebruikers bij nieuwe platformen, tools en kennis. Uitleg en implementatie door iemand die voeling heeft met de sector, gebruikers en hulpverleners. Tegelijk vind ik het belangrijk om mijn diensten betaalbaar te houden, daarom weeg ik samen met u af welke taken ik op mij neem en welke taken uw collega’s op zich nemen.

Voorbeelden:

 • Migratie van huidige mailprovider naar Office 365 of Google for Non-Profit (beide gratis voor vzw’s!)
 • Evaluatie en optimalisatie van bestaande communicatiekanalen
 • Op zoek gaan naar nieuwe communicatiekanalen waar uw doelgroep zich bevindt
 • Met u meedenken rond uw nieuwe website, nieuwsbrief en sociale media strategie
 • Bij kleine websites kan ik u een CMS website aanbieden die u volledig zelf kan onderhouden.
 • Bij grote projecten help ik u bij het vertalen van de technische specificaties, uw eisen en zoeken naar een betaalbare bouwer. U kan ook een deel van deze opvolging aan mij uitbesteden.
 • Uw communicatiestrategie evalueren
 • Door middel van het gratis Google Ads budget (meer dan 10 000 usd/per maand) uw inkomsten te verhogen, uw activiteiten promoten, uw doelgroep beter bereiken,…
 • Een crowdfunding of fundraisingscampagne opzetten

Vanuit het statuut van zelfstandige

Door mijn statuut als zelfstandige eenmanszaak kan ik flexibeler dan een werknemer worden ingezet. Maar ik ben ook geen ICT of marketing bedrijf wat hoge omzetten moet halen. Eerder een maatschappelijk werker met een passie voor ICT en communicatie die aan betaalbare prijzen zijn diensten aanbiedt. Aan flexibeler en goedkopere tarieven dan een reguliere werknemer.