ICT, communicatie en welzijn

Digitaliseren: een noodzakelijk kwaad?

Afhankelijk van uw noden kan het antwoord hierop zeer divers zijn. U kan met al uw vragen rond ICT en digitalisering bij mij terecht. Vorming is vaak een essentieel onderdeel hiervan. Uw collega’s en vrijwilligers moeten immers aan de slag met de nieuwe tools,kennis en informaticatoepassingen. Mijn taak is om de organisatie efficiënt en zelfstandig met deze tools te leren omgaan.

Een nieuwe website

Non-profit, social-profit of profit, een goede website is noodzakelijk zodat cliënten je organisatie vinden, geïnformeerd geraken en aanzetten tot actie. Een goede website die je zelf beheert met een gebruiksvriendelijke nieuwsbrief is een eerste mogelijke investering als organisatie. Je huidige website of communicatie optimaliseren kan natuurlijk ook. Een website die je na lancering zelf vlot beheert en onderhoudt zodat je website de laatste veranderingen in je organisatie weergeven. Een website die je doelgroep kan gebruiken om gemakkelijk informatie te vinden. Graag help ik je met al deze vraagstukken met mijn kennis als maatschappelijk werker en ICT vaardigheden.

Welzijn en ICT op maat van de non-profit.

Als maatschappelijk ICT’er ondersteun ik organisaties bij I(C)T uitdagingen. Het vernieuwen van de website, moderniseren van de nieuwsbrief, beter leren gebruik maken van sociale media zijn allemaal technische uitdagingen voor het welzijnswerk. Graag maak ik de vertaalslag tussen de praktijk en deze achterliggende technologie. Niet altijd even makkelijk maar nodig in een tijd van besparingen, evidence based practice. Een meer tech savvy maatschappelijk werker met ICT achtergrond. Communicatie, ICT heeft een invloed op ons imago en de vrijwilligers die zich inzetten voor de non-profitsector. Een organisatie die achterop hinkt dreigt mogelijk vrijwilligers, mensen uit hun doelgroep te verliezen. Daarom wil ik organisaties graag hier in ondersteunen om samen deze uitdaging aan te gaan.

We worden gedwongen om mee te evolueren in de digitalisering van de samenleving en het gebruik van informaticatools. De registratieplicht van subsidiegevers, evolueren van uw doelgroep, de verhoogde werkdruk, … dwingt ons om meer te investeren in IT en IT gerelateerde competenties van uw collega’s en vrijwilligers. Door mijn jarenlange ervaring als vormingsgever leer ik u, uw collega’s en vrijwilligers in een handomdraai werken met handige tools. Gebruiksvriendelijkheid en begrijpbaarheid staan centraal.

Graag denk ik samen met u na over deze uitdagingen en de mogelijke antwoorden. Met de nodige kennis en praktijkervaring, betaalbare en zelfs gratis tools en platformen zoals Office 365Google for non-profit, Mailchimp, Socialware en Facebook analytics.

Werkdruk & burn-outs

Het veranderlijk landschap van subsidies en de steeds stijgende werkdruk zetten veel hulpverleners onder druk. Deze druk kan zich uiten in burn-outs, extra ziektedagen of een verminderd functioneren op het werk. Het inzetten van gebruiksvriendelijke tools en het opleiden van je gebruikers kan de werkdruk al snel vergemakkelijken en is vaak de eerste stap.

Als organisatie is het belangrijk om deze tools aan te reiken aan werknemers en vrijwilligers. Vrijwilligers en werknemers moeten ook de nodige ondersteuning krijgen op gebied van zelfzorg.  Door kritisch naar de werkdruk te kijken door de ogen van alle betrokken partijen, (de organisatie,de werknemer, de vrijwilliger) brengen we samen verbeterpunten in kaart. Digitalisering en professionaliseren kunnen dus een positieve invloed hebben op uw organisatie,werknemers en vrijwilligers. Vaak kadert dit dan binnen het personeels- of vrijwilligersbeleid.

Maak vrijblijvend een afspraak om uw vragen te bespreken.