Inclusiviteit en diversiteit

diensten voor non profitInclusief werken en diversiteit promoten

Meer en meer organisaties kampen met vraagstukken rond inclusief werken en diversiteit. Soms vanuit een nood of behoefte. Anderzijds zijn sommige individuen of achtergronden amper aanwezig binnen de organisatie of doelpubliek. Het antwoord hierop is uniek voor elke organisatie en niet eenduidig. Door middel van een traject en vorming ga je zelf aan de slag om jouw organisatie diverser en inclusiever te maken.

  • Je wilt je RvB verjongen, diverser maken of je doelgroep beter betrekken bij je vereniging
  • Andere type vrijwilligers aantrekken, werven en behouden
  • Je communicatie beter afstemmen op (mogelijke) doelgroepen
  • Een diversiteitscampagne lanceren in je organisatie
  • Je medewerkers laten kennis maken met leefwereld van je doelgroep en andere
  • Je bent een socioculturele organisatie of evenement (profit en non-profit) en wenst in te zetten op inclusiviteit en diversiteit

    Inclusief werken en diversiteit promoten

Meer en meer non-profit, sociaal culturele organisaties en evenementen zetten in op verschillende soorten van diversiteit en inclusief werken. Door na te denken over je doelgroep en de afwezigheid van andere is vaak de eerste stap om je organisatie bekender en toegankelijker te maken. Vanuit de noden en prioriteiten van de organisatie maken we een plan van aanpak op welke manieren en vormen van diversiteit en inclusief werken we inzetten. En op welke we (voorlopig) niet inzetten.

Sta in de schoenen van een ander, als persoon en hulpverlener

Stilstaan rond kruispuntdenken of privilege is ook stilaan rond sociale mobiliteit. Door een inleefoefening en wat theorie maak je kennis met kansen, privileges en achterstelling bij jezelf, de eigen organisatie en je (on)bereikte doelpubliek. Verwerf een beter inzicht in de leefwereld van minderheidsgroepen en kansengroepen. Maak kennis met kruispuntdenken en de meerlagige identiteit. Onze identiteit bestaat immers uit vele verschillende aspecten (huidskleur, socio economische klasse, mentale en fysieke gezondheid,…).

Deze identiteiten zorgen ervoor dat elk individu van bepaalde privileges geniet maar zorgt voor de nodige achterstelling. Door middel van kruispuntdenken verruim je als individu en draag je bij aan de diversiteit binnen onze samenleving. Kruispuntdenken draagt bij aan elk inclusiviteits-en diversiteitsbeleid en helpt organisaties om doelgroepen beter te begrijpen. Geen enkele organisatie ontsnapt aan deze (vaak onzichtbare) privileges en achterstelling. Geen onbelangrijk thema aangezien vele  bewust of onbewust, worden geconfronteerd met privileges en achterstelling die invloed hebben op hun werk, gezin, familie,…

Deelnemers maken kennis met de complexiteit van identiteit aan de hand van de 14 identiteitsassen volgens Helma Lutz. Je leert privileges en achterstelling herkennen op individueel en organisatie niveau. Leer waarom kruispuntdenken een belangrijke competentie is, binnen ieder inclusiviteits-en diversiteitsbeleid op verschillende niveaus. Deelnemers krijgen de nodige publicaties en tools om kruispuntdenken te integreren binnen de eigen organisatie.

Maak kennis met kruispuntdenken

Artikel over kruispuntdenken op kennisplein.be

Handleiding intersectionaliteit door Ella vzw