Vormingen

Open vormingsaanbod

Door middel van vormingen op maat, met oog op de gebruikers geef ik vormingen over heel Limburg rond digitalisering, privacy, smartphone en computers maar ook over gender en seksuele diversiteit. Voor leergierige burgers maar ook voor welzijnswerkers. Op deze pagina vind je een overzicht van de vormingen die vrij toegankelijk zijn. Liever een vorming op maat van jouw organisatie of team? Graag! Deze vormingen worden aangeboden dankzij verschillende partners oa Vormingplus Limburg. Ken jij de vrijwilligersacademie van Vormingplus Limburg? Ook hier geef ik vormingen aan lokale groepen, non-profitorganisaties.

Door de corona maatregelen gaan er voorlopig geen vormingen meer door.

Vormingplus Limburg: Voor leergierige burgers

Holebi’s, trans*genders en intersex individuen(LGBTI) – een kwetsbare doelgroep?

* Trans als paraplu term

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat holebi’s en transgenders vaker minder sterk in het leven staan dan hetero’s. Anderzijds mijden veel holebi’s en transgenders organisaties uit angst voor negatieve reacties, onbegrip, … Binnen de hulpverlening worden groepen zoals lesbische vrouwen vaak vergeten. Ook richt men zich vaak tot specifieke homo mannen en bereiken bepaalde campagnes bepaalde groepen holebi’s en transgenders amper. Uit (oa eigen) onderzoek en ervaring blijkt dat vele transgenders zich niet welkom of begrepen voelen binnen hulpverlening. Ook na een transitie hebben vele transgenders het moeilijk. Gelukkig kan je als welzijnswerker of organisatie vaak al door simpele ingrepen je organisatie veel holebi- en transvriendelijk maken.Ook worden er kinderen geboren met intersex aandoeningen. Soms ontwikkelt zich dit pas tijdens de puberteit of latere leeftijd. Ook deze groep mensen hebben recht op informatie en begeleiding op maat.

Samen met u en uw medewerkers kijken hoe we inclusiever kunnen handelen op zowel individueel als organisatieniveau. Deze vormingen worden ook altijd afgestemd op uw sector met de nodige good practices. Hieronder vindt u veel voorkomende actoren met verschillende behoeftes.

Scholen(groepen) en onderwijsinstellingen

Elke onderwijsinstelling heeft zijn eigen cultuur, waarden en normen en geschiedenis. Het is niet binnen elke onderwijsinstelling even evident om holebi of transgender te zijn. Hoe je dit aanpakt, is uniek aan elke onderwijsinstellingen. Door een traject op maat en coaching ondersteun ik uw organisatie om holebi en transvriendelijker te worden.  Een traject waar u op het einde zelf eigenhandig uw school verder kan ontwikkelen zonder mijn hulp. Een school waar iedereen zichzelf kan zijn heeft gelukkige studenten, daarom is het werken aan inclusiviteit binnen de organisatie een belangrijk signaal naar de studenten en buitenwereld. Ook kunnen er binnen kader van bepaalde vakken, projecten,… infosessies worden gegeven voor studenten van het middelbaar en het hoger onderwijs.

Lokale besturen

Lokale besturen en OCMW’s bedienen alle inwoners van hun stad of gemeente maar er is niet altijd voldoende expertise rond gender en seksuele diversiteit. Is er voldoende kennis binnen het OCMW om seksuele minderheden correct te kunnen informeren en door te verwijzen? Hoe kan een lokaal bestuur holebi’s en transgenders zich meer welkom doen voelen? Hoe passen gender en seksuele diversiteit in het lokaal sociaal beleidsplan? Ho

Een lokale welzijnsactor

U merkt op dat meer en meer cliënten zich aanmelden waarbij geaardheid en genderidentiteit een belangrijke rol speelt. U wilt graag meer informatie voor u en uw medewerkers en bent op zoek naar tools, doodverwijsadressen en inzicht in de doelgroep.

Neem vrijblijvend contact met mij op en ik luister graag hoe ik mijn expertise voor uw organisatie kan inzetten.