Wie ben ik?

dylan-senczuk-oplossingerichte-maatschappelijk-werker-Over mezelf en mijn beroep: maatschappelijk werk

Als junior collega maatschappelijk werker werkte ik voor Het Roze Huis çavaria Antwerpen als project-en communicatiecoordinator. Na 3.5 jaar studeren, studeerde ik op 26 jarige leeftijd af als maatschappelijk werker aan de Hogeschool PXL in februari 2017. Lang voor, tijdens en na mijn opleiding speelde ik al met het idee om mij ooit als zelfstandige te vestigen. In de zomer van 2017 startte ik officieel als zelfstandig maatschappelijk werker.

In het verleden hield ik mij vooral bezig met vrijwilligerswerk. Zo was ik lang actief  (als bestuurder) bij Het Regenbooghuis Limburg en Inderdaad , individueel begeleider bij Autisme Limburg en vormingsmedewerker bij verschillende organisaties. In mijn vrije tijd hou ik mij vooral bezig met computers, series, games, fotografie en lezen.

Download mijn cv

Eerste ervaringen als vrijwilliger, stagiair en werknemer

Van mijn 19de tot 21ste heb ik gewerkt voor een marketing bureau gericht naar KMO’s. Websites, drukwerk en (digitale) marketing kennen hierdoor geen geheimen voor mij. Al vanaf jonge leeftijd was ik gefascineerd door ICT.  Vanaf mijn 15de verving ik tijdens de zomervakantie de systeembeheerder van een KMO met meer dan 200 personeelsleden. Tegelijk merkte ik dat de commerciële sector toch niet volledig mijn ding was. Daarom besloot ik terug te gaan studeren en koos ik al snel voor maatschappelijk werk.

Als vrijwilliger, stagiair en later werknemer in de non-profitsector bleek mijn achtergrond in ICT, marketing opnieuw van pas te komen. Hierdoor heb ik ICT nooit echt losgelaten maar bleef ik mijzelf steeds verder bijscholen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de informatica. Vele burgers, cliënten, hulpverleners,... kunnen net op dit domein wat extra ondersteuning gebruiken. Sinds mijn 16de hielp ik op regelmatige basis familie, buren, kennissen met hun gsm's, smartphones, tablets en andere toestellen.

Mijn stages heb ik doorgebracht bij een OCMW waar ik mij verder verdiept heb rond kansarmoede, achterstelling en privileges. Ik heb de unieke kans gehad om een stage te doen als slachtoffer-daderbemiddelaar bij Moderator. Vooral de dossiers die grenzen bij familiale bemiddeling spraken mij vooral aan. Ook thema's zoals slachtofferschap of daderschap zijn ook mogelijke thema's binnen mijn praktijk. In mijn eerste baan als project-en communicatiecoördinator bij Het Roze Huis çavaria Antwerpen

Door mijn sterktes en verschillende achtergronden te combineren probeer ik een (bescheiden) bijdrage te leveren aan het leven van cliënten en organisaties.

Het leven kent de nodige uitdagingen en tijdens bepaalde momenten kan iedereen hulp gebruiken. Met mijn kennis, mindset en persoonlijke ervaring bied ik authentieke begeleiding aan. Lees ook zeker mijn blog waar ik dieper in ga op bepaalde thema's.

Maar wat is maatschappelijk/sociaal werk nu juist?

Sociaal werk is een praktijk-gebaseerd beroep en een academische discipline die sociale verandering en ontwikkeling, sociale cohesie, empowerment en bevrijding van mensen bevordert . Principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het sociaal werk. Onderbouwd door sociaalwerktheorieën, sociale wetenschappen, menswetenschappen en inheemse en lokale vormen van kennis , engageert sociaal werk mensen en structuren om levensuitdagingen en problemen aan te pakken en welzijn te bevorderen. Nederlandse vertaling van de internationale definitie

Maatschappelijk werk is een beschermde titel en beroep. Enkel houders van een diploma in sociaal werk optie maatschappelijk werk mogen deze titel gebruiken.

Maatschappelijk werkers zijn generalistisch opgeleid. Een maatschappelijk werker komt op voor de rechten van de mens en tracht deze te bevorderen door middel van zijn kennis en ervaring. In de praktijk worden maatschappelijk werkers ingezet om cliënten therapie te geven of te coachen of administratief te ondersteunen. Levenslang leren is énorm belangrijk voor een maatschappelijk werker (inclusief ikzelf). Vele maatschappelijk werkers volgen bijkomende opleidingen, cursussen om vanuit hun interesses en passie zich verder te ontwikkelen.

Vanaf academiejaar 2018-2019 volg ik het postgraduaat rond oplossingsgericht werken en begeleiden aan de UCLL.

Maatschappelijk werkers mogen geen diagnose stellen of medicatie voorschrijven. Een maatschappelijk werker is gebonden aan het beroepsgeheim. Indien een diagnose nodig is, zal er worden doorverwezen.