Missie en visie

Missie

Als maatschappelijk werker creëer ik een aanbod vanuit mijn ervaring en kennis en vanuit het oplossingsgericht denken. Door middel van vorming en begeleiding help ik cliënten beter tot hun recht komen. Ook social-profit en non-profitorganisaties kunnen terecht voor vorming rond digitalisering, gender en (seksuele) diversiteit. Als eerste (of één van de eerste) zelfstandige maatschappelijk werkers wil ik inzetten op de legitimiteit en verdere erkenning van het maatschappelijk werk.

Visie

Oplossingsgericht

Door op een oplossingsgerichte manier te werken kies ik voor een empowerende manier van werken om de vragen en uitdagingen aan te pakken bij cliënten en organisaties. Bij een oplossingsgericht gesprek is de cliënt eigenaar en expert van zijn hulpvraag. Elk gesprek vertrekt vanuit de hoop, uitdagingen en doelen die de cliënt zelf bepaald. De cliënt of organisatie bepaalt wat helpend is en waar de noden liggen. Door uit te gaan van reeds bestaande krachten leren cliënten en organisaties zichzelf beter (her)waarderen.

Rechtenbenadering

Als maatschappelijk werker en ervaringsdeskundige met oog voor armoede, kansen en privileges en rechten. Als maatschappelijk werker en ervaringsdeskundige sta ik open voor elke vorm van diversiteit en benoem en promoot ik verschillende vormen van diversiteit.

Elk individu heeft talloze rechten zoals recht op waardig wonen en leven, werk, onderwijs, cultuur,…. Als maatschappelijk werker ga ik uit van rechten in plaats van te pathologiseren.

Authenticiteit

In mijn praktijk kan iedereen zichzelf zijn (inclusief ikzelf). Jezelf kunnen zijn, schept binnen elke relatie kansen om meer jezelf te zijn. Authenticiteit is de basis van mijn begeleiding en vorming. Door een warme, open houding aan te nemen als maatschappelijk werker nodig ik cliënten en deelnemers om zichzelf te zijn. Door in de eerste plaats goed te luisteren ontstaat er een goede werkrelatie tussen mij en cliënten en deelnemers. In mijn begeleiding en vorming geef ik duidelijk aan waar ik goed (en minder goed ) in ben en wanneer ik iets moet opzoeken of nagaan. Dit geeft mij een menselijk gelaat en werkt ontwapenend. Cliënten en deelnemers omschrijven mij soms als ‘hooggevoelig’, een nieuwe tijds kind, een nieuw soort hulpverlener en als een meerwaarde ten op zichtte van het bestaand aanbod.

Integraal en op maat

Niemand is in de eerste plaats een cliënt of hulpverlener. We nemen allemaal verschillende rollen aan in verschillende omgevingen zoals (klein)kind, broer of zus, collega of klasgenoot, (ex)partner, ouder,…  Tegelijk worden sommige geconfronteerd met problemen op verschillende levensdomeinen zoals wonen, inkomen, mentale of fysieke gezondheid. Bij een integrale begeleiding houden we rekening bij de complexiteit van het leven. Vele zijn deze aanpak niet gewoon en zien dit als een grote meerwaarde. Tegelijk bepaalt de cliënt hoe de (hulp)vraag moet worden aangepakt. Door mijn kennis van ICT en technologie te combineren met mijn opleiding als maatschappelijk werker kunnen veel cliënten terecht

Inclusief

Een inclusief aanbod is een aanbod dat toegankelijk is en evolueert op maat van de noden, vragen van cliënten en organisaties. Door actief na te denken wie je (niet) bereikt en blinde vlekken en doelgroepen in kaart te brengen wil ik actief op zoek gaan naar deze uitdagingen. Vanuit mijn eerdere (werk)ervaring zet ik extra in om bepaalde (doel)groepen te bereiken: oudere, personen met ASS, holebi’s, transgenders.